Wpływ neurofeedbacku SMR i Theta-Beta na poprawę czasu reakcji, zdolności przestrzennych i kreatywność

Wpływ neurofeedbacku SMR i Theta/Beta na poprawę czasu reakcji, zdolności przestrzennych i kreatywność

Udowodniono, że trening neurofeedback (NFT) jest użytecznym, niedrogim, niefarmakologicznym narzędziem do leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i padaczki u ludzi. Różne protokoły treningowe neurofeedbacku zostały powiązane z pozytywnym wpływem na wyniki w sporcie, kreatywność, pamięć i proste zadania związane z czasem reakcji. Podczas NFT osoby otrzymują wizualne lub akustyczne sprzężenie zwrotne dotyczące oscylacji mózgu, które są rejestrowane przez elektroencefalogram (EEG). Poprzez warunkowanie instrumentalne, które wykorzystuje tę informację zwrotną, osoby mogą następnie być w stanie modulować odpowiednie oscylacje. Najczęściej stosowane protokoły treningowe skupiają się na poprawie rytmu sensomotorycznego (SMR; 12–15 Hz) lub modulacji stosunku theta / beta (TBR; theta: 4,5–7,5 Hz, beta: 17–21 Hz). Zbadano, czy zdrowe osoby są w stanie nauczyć się, w ciągu 30 sesji NFT, jak modulować SMR (n = 13) lub TBR (n = 14) i czy taka modulacja może prowadzić do poprawy w różnych zadaniach poznawczych lub kreatywnych . Do porównania włączono grupę kontrolną (n = 14), która otrzymywała NFT z codziennie zmieniającymi się pasmami częstotliwości. Chociaż ani grupa TBR, ani grupa kontrolna nie były w stanie modulować EEG w wytrenowanych pasmach częstotliwości, grupie SMR udało się to zrobić. Ponadto, tylko grupa SMR była w stanie osiągnąć znacznie lepsze wyniki w zadaniach czasu reakcji oraz zadaniu rotacji przestrzennej po treningu neurofeedback w porównaniu z dwiema pozostałymi grupami. Nie znaleziono efektów NFT dla innych zadań związanych z uwagą ani dla zadań na kreatywność. Seria 30 sesji treningowych SMR może zwiększyć zdolność do zwiększania amplitud SMR i dlatego może mieć w przyszłości zastosowanie w miejscach, w których istotne jest doskonalenie szybkich reakcji i dobre zdolności wzrokowo-przestrzenne (np. w sporcie).

Całe badanie ma 13 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280