Wpływ treningu neurofeedback na pamięć roboczą i rozwój percepcyjno-motoryczny u uczniów uprawiających sport

 Streszczenie

Tło: Niniejsze badanie ma na celu zbadanie wpływu treningu neurofeedbacku na pamięć roboczą i rozwój percepcyjno-motoryczny chłopców uprawiających sport.

Metody: Trzydziestu uczniów-sportowców z prowincji Gorgan zostało wybranych na podstawie dogodnych próbek i wzięło udział w procesie badawczym. Najpierw przeprowadzono test wstępny. Wszyscy uczestnicy wykonali test rozpiętości cyfr Wechslera i test zdolności percepcyjno-motorycznych Lincolna. Następnie uczestnicy zostali losowo podzieleni na grupy badanej i kontrolnej. Osoby z grupy eksperymentalnej przeszły 12 jednogodzinnych sesji treningu neurofeedbacku, podczas gdy osoby z grupy kontrolnej nie otrzymały w tym czasie żadnej interwencji. Dane analizowano za pomocą wielowymiarowego testu kowariancji (MANCOVA) według SPSS 18.

Wyniki: Wyniki analizy danych wykazały, że istnieje istotny związek między średnimi wynikami w testach rozpiętości cyfr bezpośrednim i odwrotnym a rozwojem percepcyjno-motorycznym grupy eksperymentalnej przed i po leczeniu (P <0,05), a trening neurofeedbacku ma pozytywny wpływ na pamięć roboczą i rozwój percepcyjno-motoryczny u chłopców-sportowców.

Wniosek: Odnosząc się do wyników obecnych badań, wydaje się, że trening neurofeedbacku wpływa na pamięć roboczą i rozwój percepcyjno-motoryczny u chłopców-sportowców; Jednak potrzeba więcej badań, aby osiągnąć bardziej konkretne wyniki dotyczące skutecznego i trwałego wpływu neurofeedbacku na funkcje poznawcze u ludzi.

Badanie ma 8 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280