Zaburzenia lękowe i neurofeedback

Neurofeedback w zaburzeniach lękowych – przegląd badań

Od dawna wiadomo, że zaburzenia lękowe są związane z pobudzeniem fizjologicznym. Objawy pobudzenia współczulnego układu nerwowego w zaburzeniach lękowych obejmują zwiększone napięcie mięśni, o czym świadczy elektromiografia (EMG); zwiększona aktywność elektrodermalna (EDA); i zwiększone tętno (HR). Osoby z zaburzeniami lękowymi wykazują również obniżony ton nerwu błędnego, co odzwierciedla gorszą kontrolę przywspółczulną nad pobudzeniem współczulnym; ustalenia w tej dziedzinie obejmują zmniejszoną zmienność rytmu serca (HRV) i arytmię zatok oddechowych (RSA). W zaburzeniach lękowych wpływa to na oddychanie (w szczególności na hiperwentylację), czego dowodem jest zmniejszenie końcowo-wydechowego CO2 (ETCO2). Wreszcie, pobudzenie związane z lękiem można wykryć ośrodkowo za pomocą elektroencefalografii (EEG), z pewnymi dowodami, że osłabiona aktywność fal 1 jest związana z lękiem. Biorąc pod uwagę ścisły związek między fizjologicznym pobudzeniem a zaburzeniami lękowymi, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wzrosło zainteresowanie zastosowaniem biofeedbacku, opartego na założeniu, że odpowiedzi autonomicznego układu nerwowego mogą być warunkowane instrumentalnie.

Chociaż istnieje wiele wariantów neurofeedbacku EEG, najczęściej badane w zaburzeniach lękowych skupiały się na zwiększaniu fal 1. Fala 1 jest dominującym rytmem EEG u zdrowych dorosłych w stanie spoczynku i wiąże się ze stanem spokoju i relaksu. U pacjentów z lękiem napadowym fala 1 jest osłabiona, chociaż u pacjentów z ogólnymi zaburzeniami lękowymi fala 1 jest podwyższona. Zwiększenie wartości fali 1 może wywołać uspokojenie u osób z wysokim poziomem lęku. Jeden ze stylów neurofeedbacku EEG ma na celu trenowanie pacjentów w celu zwiększenia ich produktywności fal 1 (często w przeciwieństwie do aktywności fal 2 lub 3) w celu osiągnięcia relaksacji. Trening fal 1, jak opisali Watson i wsp., obejmuje obserwowanie przez pacjenta wyświetlacza, który pokazywał światła, które rozjaśniały się wraz ze wzrostem aktywności fal 1. W kolejnych badaniach pacjent próbował dopasować jasność światła za pomocą sprzężenia zwrotnego do światła referencyjnego ustawionego przez terapeutę. Po kilku sesjach treningowych pacjenci są proszeni o codzienne ćwiczenia w domu, próbując odtworzyć wzmocniony stan fal 1 bez neurofeedbacku. Kolejne odmiany tego protokołu obejmowały używanie przyjemnych dźwięków, aby odzwierciedlić aktywność fal 1 w wybranej strefie oraz grę komputerową, w której uczestnicy „przechadzają się” po przerażającym domu i oświetlają sobie drogę, używając większej mocy fal 1.

Podsumowując przegląd, terapia neurofeedback wydaje się być skuteczną formą leczenia zaburzeń lękowych, szczególnie jako jedna z kilku zastosowanych interwencji jednocześnie – w połączeniu z terapią poznawczo-behawioralną i lekami. Potrzebne są kolejne, wysokiej jakości badania kliniczne, które potwierdzą dotychczasowe obserwacje i wskażą najskuteczniejsze protokoły neurofeedbacku w leczeniu zaburzeń lękowych.

Cały artykuł ma 7 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280