Zaburzenia związane z używaniem substancji i neurofeedback

Zaburzenia związane z używaniem substancji (SUD) należą do najczęstszych schorzeń psychiatrycznych i powodują poważne upośledzenia funkcji poznawczych i zachowania. Ostre i przewlekłe nadużywanie narkotyków, a także zespół abstynencyjny, powodują znaczące zmiany w elektroencefalogramie (EEG). Neurofeedback został zastosowany do leczenia nadużywania alkoholu (Peniston i Kulkosky, 1989) i nadużywania substancji psychoaktywnych (Scott, Kaiser, Othmer i Sideroff, 2005) na populacjach pacjentów leczonych stacjonarnie. Nowsze metody ambulatoryjne wykorzystywały ilościowy neurofeedback sterowany EEG (QEEG) (Gunkelman & Cripe, 2008), neurofeedback (NFB) zintegrowany z wywiadem motywacyjnym (Sokhadze, Steward, Sokhadze, Hollifield i Tasman, 2009) oraz połączone narzędzie neurofeedbacku z tomografią elektromagnetyczną o niskiej rozdzielczości (LOw Resolution Electromagnetic TomogrAphy – LORETA) (Cannon, Lubar, Sokhadze i Baldwin, 2008). Niedawny przegląd stanu techniki QEEG i NFB w SUD (Sokhadze, Cannon i Trudeau, 2008) oraz wcześniejsze recenzje (Trudeau, 2000, 2005a) szczegółowo opisują oceny skuteczności i kliniczne zastosowania NFB dla SUD. W tych przeglądach neurofeedback jest oceniany jako „prawdopodobnie skuteczny” jako leczenie dodatkowe (wspomagające) inne terapie, a mianowicie programy 12-etapowe i / lub terapie poznawczo-behawioralne lub inne rodzaje psychoterapii lub programów stacjonarnych. Neurofeedback nie został jeszcze zatwierdzony jako samodzielna terapia zaburzeń uzależnień i nie może być jeszcze uznany za główny nurt terapii uzależnień. Wiele osób z SUD ma współistniejące schorzenia, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania planu leczenia obejmującego neurofeedback. Obejmują one stany psychiczne, takie jak depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zespół stresu pourazowego (PTSD), zespół deficytu uwagi / nadpobudliwości (ADHD) i tak dalej, które mogą wymagać oddzielnego leczenia neurofeedbackiem w przypadku tych specyficznych schorzeń, poprzedzającego leczenie uzależnienia neurofeedbackiem. Takie podejście może wymagać oddzielnych ocen w trakcie terapii, w celu określenia odpowiedzi i potrzeby zmiany protokołów lub poszukiwania innego leczenia (tj. leków lub psychoterapii, aby włączyć je do aktualizacji planu leczenia).

Artykuł ma 10 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280