Zapobieganie nawrotom zaburzeń alkoholowych za pomocą neurofeedbacku

Zaburzenie związane z używaniem alkoholu (AUD) ma niepokojąco wysoki wskaźnik nawrotów (70–80% w ciągu roku po odstawieniu). Zapobieganie nawrotom lub minimalizowanie ich zasięgu jest zatem ambitnym celem długoterminowego skutecznego leczenia AUD. W związku z tym opracowano nowe perspektywy wsparcia w opiece, które opierają się na różnych narzędziach neuromodulacyjnych. W pracy z 2019 roku skupiono się na neurofeedbacku opartym na elektroencefalogramie (EEG-NF), będącym narzędziem, które spotkało się z dużym ainteresowaniem zarówno w obszarach klinicznych, jak i badawczych. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej badań neurofeedbacku EEG, badających skuteczność tej terapii w AUD i obejmujących co najmniej 10 sesji treningowych. Ponieważ neurofeedback jest formą biofeedbacku, w której miara aktywności mózgu jest dostarczana badanemu jako informacja zwrotna w czasie rzeczywistym, wysoki stopień rozdzielczości czasowej interfejsu EEG wspiera optymalne uczenie się. Oferując szeroki zakres celów związanych z oscylacjami mózgu (alfa, beta, theta, delta, gamma i SMR) procedura EEG-NF zwiększa zakres możliwych badań dzięki wielu protokołom eksperymentalnym, które można rozważyć jako wzmacniające lub hamujące określone formy aktywności EEG związanej z zaburzeniami poznawczymi występującymi w AUD.

W skrócie: rozdzielenie mechanizmu nawrotów na dwa podskładniki (brak hamowania i błąd uwagi) zwraca uwagę na specyfikę pacjenta: niektórzy odnoszą więcej korzyści z obniżania / tłumienia błędu uwagi, inni bardziej ze zwiększania kontroli hamowania, a inni najwięcej korzystają z obu.

Mimo konieczności dalszych badań, nieinwazyjna metoda, jaką jest neurofeedback, wydaje się być obiecującym narzędziem do modulowania aktywności mózgu związanej z określonymi zaburzeniami poznawczymi w przebiegu AUD. Biorąc pod uwagę fakt, że te dysfunkcje są wspólne z wieloma innymi rodzajami uzależnień od substancji, skuteczny protokół mógłby być szerzej stosowany w leczeniu innych zaburzeń związanych z używaniem substancji. W pracy zawarto przegląd protokołów EEG-NF, które były stosowane w AUD, i tym kontekście przedstawiono argumenty przemawiające za zastosowaniem EEG-NF jako dodatkowego narzędzia w leczeniu zaburzeń alkoholowych, w celu wzmocnienia zdolności poznawczych wymaganych do utrzymania abstynencji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności hamowania i uwagi.

Cały artykuł, liczący 8 stron, jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280