Zespół Downa i leczenie neurofeedbackiem

Zespół Downa i leczenie neurofeedbackiem

Streszczenie

Wprowadzenie: Zespół Downa jest najczęstszą możliwą do zidentyfikowania przyczyną niepełnosprawności intelektualnej i stanowi prawie jedną trzecią jej przypadków przy częstotliwości około 1 na 800 urodzeń. Neurofeedback (NF) to metoda warunkowania instrumentalnego służąca do ponownego trenowania wzorców fal mózgowych (EEG). Coraz więcej lekarzy wykorzystuje warunkowanie instrumentalne czynnej aktywności EEG jako metodę pomocy dzieciom z nadpobudliwością z deficytem uwagi i uogólnionymi trudnościami w uczeniu się (ADHD/ADD i GLDO). Niektóre dzieci z zespołem Downa mają objawy ADHD/ADD, GLDO lub obu. Autorzy uważają, że NF może potencjalnie pomóc dzieciom z zespołem Downa.

Metodologia: Ośmioro dzieci z zespołem Downa (w wieku 6-14 lat) zostało poddanych ocenie za pomocą kwestionariusza, wywiadu z rodzicami oraz ilościowego EEG przed i po leczeniu. Cała grupa dzieci była widziana przez pierwszego autora pracy i pedagoga specjalnego na początku badania oraz na 20, 40 i 60 sesji terapeutycznej. QEEG przed leczeniem analizowano za pomocą normatywnej bazy danych NxLink i ogólnie wyniki wykazywały nadmiar wzorców EEG fal 1 i fal 2. Żadne z badanych dzieci nie było w stanie wypowiedzieć więcej niż jednego zdania i mieli bardzo ograniczone słownictwo (od 5 do 10 słów). Zwykle wskazywali palcem, aby się porozumieć i nie byli w stanie nawiązać podstawowej rozmowy. Wszystkie dzieci wykazywały bardzo słabą uwagę i koncentrację, słabą pamięć, impulsywność, problemy z zachowaniem, w niektórych przypadkach problemy z równowagą. Celem tego wstępnego badania była ocena, czy trening dwubiegunowy NF pod kontrolą QEEG jest skuteczny w rozwijaniu mowy, poprawie uwagi i koncentracji, poprawie uczenia się, zmniejszaniu problemów behawioralnych lub impulsywności oraz łagodzeniu problemów z równowagą, u dzieci z zespołem Downa. Podczas leczenia wszyscy pacjenci byli wolni od leków. Trening NF przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Lexicor Biolex z umieszczeniem elektrod na podstawie wyników QEEG, dążąc do znormalizowania nieprawidłowych wzorców QEEG. Trening kontynuowano do momentu, gdy badani wykazali poprawę i nastąpiła znacząca poprawa w raportach rodziców lub do czasu, gdy przeprowadzono łącznie 60 sesji terapeutycznych. Wyniki uzyskane z kombinacji kwestionariusza i ocen rodziców pobrano przed i po leczeniu w obszarach pamięci, mowy i języka, uwagi, zachowania i równowagi fizycznej.

Wyniki: Jeden pacjent odpadł po ośmiu sesjach. U wszystkich siedmiorga dzieci, które ukończyły trening NF, wykazano znaczną (p <0,02) poprawę we wszystkich obszarach ocenianych na podstawie kwestionariusza i wywiadów z rodzicami, a zmiany stwierdzono również w QEEG. Dalsze badania z grupą kontrolną i dodatkowymi miarami wyniku są uzasadnione.

To badanie ma 7 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280