Zmniejszanie wypalenia zawodowego u chirurgów za pomocą neurofeedbacku

Wypalenie zawodowe jest zespołem związanym ze stresem i charakteryzuje się wyczerpaniem emocjonalnym, depersonalizacją i obniżonym poczuciem spełnienia. Częstość wypalenia i depresji jest większa wśród lekarzy-rezydentów niż studentów medycyny, lekarzy czy absolwentów szkół wyższych w podobnym wieku. Ponadto rezydenci chirurgiczni z wysokim wypaleniem i depresją są narażeni na zwiększone ryzyko myśli samobójczych.

Szkolenie rezydentów chirurgicznych obejmuje złożone i wymagające czynności poznawcze, w tym wielozadaniowość, rozumowanie kliniczne, rozwiązywanie problemów i ogólne przetwarzanie informacji, a wszystko to powoduje duże obciążenie poznawcze. Badania sugerują, że poznawcze obciążenie pracą jest upośledzone u wypalonych i / lub z depresją rezydentów narażonych na wysokie wymagania związane z zadaniami. Dlatego rezydenci chirurgiczni z wypaleniem lub depresją częściej popełniają błędy medyczne, które mogą prowadzić do problemów z bezpieczeństwem pacjenta, w tym wyrządzenie szkody pacjentowi.

Aby zoptymalizować obciążenie poznawcze, protokoły neurofeedbacku są coraz częściej stosowane w różnych dziedzinach, w tym w opiece zdrowotnej. Neurofeedback to technika oparta na badaniach naukowych, która pozwala mózgowi trenować umiejętności samoregulacji. Proces ten opiera się na warunkowaniu instrumentalnym i jest często opisywany jako „ćwiczenie dla mózgu”, które zwiększa wydajność określonych funkcji mózgu i poprawia zdolności poznawcze.

Jak dotąd żadna z wcześniejszych prac nie badała skuteczności protokołów neurofeedbacku w poprawianiu poznawczego obciążenia pracą, wydajności oraz objawów wypalenia i depresji u rezydentów oddziałów chirurgicznych. W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki innowacyjnego badania pilotażowego, które miało na celu ocenę wpływu neurofeedbacku na poznawcze obciążenie pracą rezydentów chirurgicznych z wypaleniem i depresją. Odnotowano znaczną poprawę poznawczego obciążenia pracą i po leczeniu neurofeedback, co sugeruje możliwy powrót do stanu mniejszego wypalenia.

Badanie ma 4 strony i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280