Zwiększenie wydajności profesjonalnych piłkarzy i elitarnych sportowców lekkoatletycznych dzięki treningowi wydajności szczytowej alfa i biofeedback: badanie pilotażowe

Streszczenie

            Celem tego badania pilotażowego było zbadanie skutków interwencji polegającej na coachingu mentalnym połączonym z biofeedbackiem-EEG mocy alfa lub biofeedbackiem zmienności tętna (HRV) na wyniki HRV, EEG i zgłaszane czynniki związane ze stresem, wydajnością, regeneracją i jakością snu u elitarnych sportowców. Prospektywne badanie pilotażowe przeprowadzono na dwóch różnych kohortach. Piłkarzom zapewniono cztery sesje coachingu mentalnego połączonego z codziennym biofeedbackiem HRV (Grupa A); lekkoatletom zapewniono cztery sesje coachingu mentalnego w połączeniu z codziennym neurofeedbackiem (Grupa B). Pomiary przeprowadzono na początku badania, po interwencji i po 5 tygodniach obserwacji. Miary obiektywne: EEG i EKG. Miary subiektywne: Numeryczna Skala Oceny wydajności, Pittsburdzki Wskaźnik Jakości Snu, Kwestionariusz Odpoczynku i Stresu oraz Poprawa w Sporcie-60. Cechy grupy były zbyt różne, aby porównać interwencje. Do analizy różnic w grupach w czasie zastosowano liniowe modele mieszane. W grupie A istotne zmiany w czasie występowały w mocy alfa w 5 z 7 lokalizacji EEG (p< 0.01–0.03). Wskaźnik LF / HF istotnie wzrósł (p = 0.02), a koncentracja (p = 0.02) i skala emocjonalna (p = 0.03) z SIM-60 istotnie wzrosły (p = 0.04). W grupie B moc niskiej częstotliwości HRV i skala regeneracji REST-Q znacznie wzrosła (odpowiednio p = 0.02 i < 0.01). Inne miary pozostały stabilne lub poprawiły się nieznacznie. Program coachingu mentalnego w połączeniu ze biofeedbackiem HRV lub EEG alfa może zwiększyć HRV i moc alfa i może prowadzić do lepszych wyników związanych z wydajnością i zmniejszenia stresu. Potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić skutki obu rodzajów biofeedbacku i porównać efekty z grupą kontrolną.

Badanie ma 11 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280